»   Home   »   Vers & Veilig   »   Referenties   »   Referentie van Curamare
Referentie van Curamare

Referentie van Curamare

30-05-2017

CuraMare biedt mensen in de regio Goeree-Overflakkee die aangewezen zijn op zorg en verpleging een zeer toegankelijk zorgaanbod. Het zorgt dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen wonen, zo kort mogelijk in het ziekenhuis hoeven te verblijven en als dat nodig is zo comfortabel mogelijk wonen binnen een van haar locaties. 

Jan du Pree is hier projectleider HACCP:  "We hadden een tender lopen voor ondersteuning van ons HACCP-proces die eigenlijk al min of meer was afgerond, toen Vers & Veilig belde. Ik heb alsnog een gesprek met ze gehad en dat klikte enorm goed. 

Ze zijn kundig en integer. Samen met Vers & Veilig heb ik een werkplan opgesteld waarmee we de voedselveiligheid konden borgen voor de hele organisatie. Inmiddels is dat ook uitgerold richting de thuis- en ouderenzorg. Nu er ook een code voor woongroepen is gekomen, overwegen we ook om die mee te nemen. 

De ondersteuning van Vers & Veilig met hun digitale systeem is even simpel als doeltreffend. In ben dan ook heel gelukkig met de ondersteuning die Vers & Veilig ons biedt."