Notice: Undefined index: form_disabled in /home/versveilig/domains/versenveilig.nl/public_html/local/widgets/form-contact/html.php on line 13 Wat doet de NVWA?
Home   |   Vers & Veilig   |   Wat doet de NVWA?

Uw bedrijf heeft voedselveiligheid goed en snel voor elkaar met code groen!

Voedselveiligheid en de NVWA

Voedselveiligheid gaat in eerste instantie om mensen. Gasten in de horeca. Bewoners of bezoekers in een zorginstelling. Klanten in de supermarkt. Mensen die er allemaal op vertrouwen dat het eten er goed is.

Dat is voedselveiligheid. De afgelopen jaren zijn er vele incidenten geweest. In juli 2017 is nog uitgebreid de Fipronil affaire rondom de eieren in het nieuws geweest.†Misschien bent u zelf wel eens ziek geworden van eten dat onvoldoende veilig was. Bekende voorbeelden zijn besmette zalm (Salmonella), een tonijnsalade die niet aan de eisen voldeed†of een besmette ham waar Salmonella in is aangetroffen. Om niet te spreken over verwisseling van etiketten bij allergenen of een product dat glas bevat.

Dit zijn incidenten die direct impact hebben op de gezondheid. Ook zijn er gevallen waarbij de gezondheid op langere termijn kan schaden. Toxines zoals Acrylamide in te heet gebakken frituurvet is zo'n item. Of Toxines in verpakkingen waarin levensmiddelen verpakt zijn.

Veel van deze incidenten zijn terug te herleiden naar onjuiste werkwijzen. Fouten door onoplettendheid of door onwetendheid. De ondernemer is daar in eerste instantie verantwoordelijk voor. En consumenten hebben uitgesproken dat zij een duidelijke en strenge NVWA willen.†

De NVWA is de afgelopen jaren druk doende geweest om hygiene en voedselveiligheid binnen de horeca in zicht te krijgen. Daartoe worden veelvuldig inspecties uitgevoerd. De resultaten van deze inspecties worden in een drietal kleuren gepubliceerd:

  • Groen. Dan zijn er geen (ernstige) tekortkomingen vastgesteld.
  • Geel. Dan zijn er een of meerdere verbeterpunten vastgesteld. In de horeca zijn dat bijvoorbeeld onvoldoende schoonmaak, er is ongedierte aangetroffen of temperaturen waren niet in orde. Een verbetertraject wordt ingesteld.†
  • Oranje. In het geval van oranje zijn er ernstige tekortkomingen. Dan kan het zijn dat er meerdere malen incidenten zijn geweest. Of dat er sprake is van microbiologisch onvoldoende resultaten. Dan streeft de NVWA naar verbetering op korte termijn of sluiting.†
  • Rood. Dan is het bedrijf stilgelegd vanwege ernstige tekortkomingen in hygiŽne, ongedierte of voedselveiligheid die in de praktijk meestal al langere tijd voortduren.†


Deze inspectie resultaten worden zichtbaar op de Horeca Inspectiekaart. Die zijn op internet terug te vinden.

Voor u als ondernemer kan een dergelijk bezoek van de NVWA dus verregaande gevolgen hebben. Bij een eerste bezoek waar ernstige tekortkomingen zijn gesignaleerd is het zaak om snel en adequaat handelen.†Ook omdat de NVWA het motto heeft: "zacht waar het kan, hard waar het moet ". Bij een volgend bezoek wordt gekeken of er maatregelen zijn genomen en de situatie Vers & Veilig is. Zo niet, dan zijn de boetes vaak een veelvoud.†Bovendien is het beleid van de NVWA dat een voedsel onveilige situatie niet mag blijven voortbestaan. Na drie boetes is er kans op sluiting.

Vers & Veilig heeft al meerdere keren bedrijven geholpen om uit dergelijke problemen te komen. Dat is een intensief traject. Hoe ziet dat er globaal uit?

  1. In eerste instantie wordt de huidige situatie tegen het licht gehouden. Wat zijn de opmerkingen van de NVWA? Aansluitend wordt een Audit gehouden.
  2. Tijdens deze audit worden ook al de eerste adviezen gegeven om de situatie ten goede te keren. Ook vindt er uitleg plaats om begrip te krijgen voor de situatie. Een recent voorbeeld? Waarom is het onverantwoordelijk om gekookte rijst 's nachts on gekoeld in een zogenaamd Green egg te bewaren?†
  3. Ook kan er microbiologisch onderzoek plaatsvinden op levensmiddelen of op de kwaliteit van schoonmaak. Of gekeken worden naar de menukaart en welke risico's deze bevat.


Het motto hierbij: doorgaan waar anderen stoppen. Het belang van snel open gaan, weer een score groen behalen en reduceren van boetes staat voorop. Uiteraard†is alles natuurlijk vertrouwelijk. En is er noodzaak om 's avonds laat of 's morgens vroeg aan de slag te gaan, ook dan zijn we van de partij. Wilt u†goede resultaten en voldoen aan de wettelijke eisen? Prettig voor de NVWA, voor de gasten en voor uzelf; u wordt beloond met een Vers & Veilig keurmerk bij goede resultaten.