Notice: Undefined index: form_disabled in /home/versveilig/domains/versenveilig.nl/public_html/local/widgets/form-contact/html.php on line 13 Notice: Undefined index: form_disabled in /home/versveilig/domains/versenveilig.nl/public_html/local/widgets/form-contact/html.php on line 13 Cursus voedselveiligheid volgen? Cursus op locatie door Vers&Veilig!
Home   |   HACCP   |   Cursus voedselveiligheid

Medewerkers en leidinggevenden die enthousiast worden en ervoor gaan. 

Waarom een cursus over voedselveiligheid?

Mensen hebben concrete en meetbare doelen nodig om te weten wat ze moeten doen. Weten wat u moet doen is de 1e stap. Waarom? Betere en deskundige medewerkers. Die beter functioneren. Die gemotiveerder aan de slag gaan. En die bovendien flexibel inzetbaar zijn. Bijvoorbeeld gemakkelijker collega's vervangen.

Voor het overbrengen van kennis, een beter product en minder fouten is e-learning een prima mogelijkheid.

De cursus kan op locatie maar veel bedrijven en instellingen kiezen voor e-learning. Toch is er bij deelnemers nog vaak twijfel over deze leermethode. Gedoe met de computer. Het gemis van ondersteuning en contact met anderen.

Dan voelt een training op locatie waarbij deelnemers en de trainer interactie hebben al snel vertrouwd. Ook dat kan. Lees dan hier verder. Of lees de reacties van mensen die u voorgingen.

Evaluaties tonen aan dat e-learning een prima alternatief kan zijn mits dat de e-learning op een goede manier wordt ingezet. Bijvoorbeeld om deelnemers alvast bekend te maken met wat gemakkelijk over te brengen theorie. Aansluitend kan dan in een klassikale training verder op de toepassing van die theorie ingegaan worden. 

Dit noemen ze ook wel "Blended" learning; een succesvolle combinatie van theorie overbrengen via e-learning en diepgang bereiken door de interactie met de trainer en tussen de deelnemers onderling. Zie ook wat vele eerdere deelnemers zeggen. Klassikaal en online biedt voordelen. Veelgehoorde excuses om maar niet te beginnen aan een training of opleiding? Te weinig tijd. Te ver weg. Veel te druk. Die zijn verleden tijd. Nu zijn is er namelijk een keuze bijgekomen. Het is niet meer alleen klassikaal. Het is ook niet alleen digitaal of offline.Vers & Veilig kiest het beste van twee werelden. 

Hoe gaat blended leren in de praktijk?

 • Vooraf wordt het doel en de inhoud bepaald van deze training
 • Er wordt een inschatting gemaakt van het niveau van de deelnemers
 • De training wordt voorbereid en afgestemd met de organisatie
 • Alle informatie en opdrachten staan op één centrale en afgeschermde plek
 • Het delen van gedachten, vragen en antwoorden is gemakkelijk en deelnemers krijgen direct antwoord
 • Toetsen van kennis door opdrachten, testen en oefeningen
 • Aansluitende verdieping tijdens de klassikale bijeenkomst
 • Leren van en met anderen

Voordelen e-learning

 • Flexibiliteit: De deelnemer bepaalt zelf wanneer en hoeveel tijd er gespendeerd wordt aan de cursus. Startmoment is zelf te bepalen.
 • Niveau: Qua niveau is er vaak verschil. Door een toets vooraf wordt bepaald op welk niveau de deelnemer zit en wordt het programma hier passend op gemaakt.
 • Motiverend: Waardevol diploma als hewt beoogde resultaat is bereikt.
 • Snel inzetbaar: Bekwame medewerkers hebben en houden. Met de onderwerpen en verbeterpunten die actueel spelen in de organisatie. 
 • Tijdsbesparing: De tijd die besteedt zou worden aan de training kan nu voor andere doeleinden worden gebruikt.
 • Didactisch ontwerp:Niet alleen maar kennis overdragen maar ook toepassen.

Training op locatie?

Maar alleen weten is nog steeds onvoldoende. Het gaat óók om werkelijk DOEN. Concrete doelen zijn dan bijvoorbeeld: 'medewerkers zorgen er samen voor dat bij een controle er geen afwijkingen in de opslag worden gesignaleerd'. 

Training en coaching is een instrument om mensen te helpen om dit soort concrete, dagelijkse, meetbare en resultaatgerichte gedragingen ook werkelijk te DOEN.

Met onderwerpen als:
Ontvangst tot en met uitserveren van de maaltijden.
Persoonlijke hygiëne en test handenwassen.

Met opdrachten als:

 • Zoek 10 voorbeelden van besmetting op je eigen werkplek op. 
 • Geef een rangorde welke volgens jou met stip boven aan komt! 
 • Kijk naar je eigen praktijk. Benoem 3 maatregelen van hygiëne die volgens jou niets toevoegen.


Geeft u de voorkeur aan opdrachten en fotomateriaal uit de eigen praktijk? Dan kan dit ook. Voorafgaand aan de training wordt een audit oftewel een proef op de som uitgevoerd. Hieruit wordt duidelijk welke punten als trainingsmateriaal zullen worden gebruikt.
 

Tip?

Laat iedereen zien dat u een opleiding volgt of heeft gevolgd bij Vers & Veilig. Geeft dat ook aan bij LinkedIn.