Notice: Undefined index: form_disabled in /home/versveilig/domains/versenveilig.nl/public_html/local/widgets/form-contact/html.php on line 13 Notice: Undefined index: form_disabled in /home/versveilig/domains/versenveilig.nl/public_html/local/widgets/form-contact/html.php on line 13 HACCP regels: wat betekent het en voldoet mijn organisatie | Vers&Veilig
Home   |   Vers & Veilig   |   HACCP regels

Weten hoe u gemakkelijk kunt voldoen aan de HACCP-regels?

U kunt gemakkelijk voldoen aan de HACCP-regels

HACCP moet garanderen dat voedingsmiddelen veilig zijn. De afkorting HACCP staat voor Hazard Analysis Critical Control Points. Dat betekent zo iets als: een gevarenanalyse van kritische beheerspunten.  Bij het toepassen van HACCP wordt een gevarenanalyse uitgevoerd. Er wordt gekeken op welke punten het fout kan gaan en welke maatregelen er genomen moeten worden om te voorkomen dat het daar ook daadwerkelijk fout gaat. Vervolgens wordt er gekeken hoe dat gecontroleerd moet worden en hoe die controles ook (digitaal) geregistreerd kunnen worden.

Dat klinkt eenvoudig en echt dat is het eigenlijk ook. Het probleem in de praktijk is echter dat het tijdrovend is,  dat de focus er regelmatig niet is en dat de boekhouding die bij dergelijke controles hoort, omslachtig is. U hebt al gauw een papierwinkel in plaats van een bedrijf waar goed eten verkocht wordt. Vers  & Veilig snapt dat. Het komt al decennia in restaurants, instellingskeukens, bij industriele voedsel bereiders en bijvoorbeeld in ijssalons. Het weet waarom het daar soms mis gaat en biedt praktische diensten en tools  om dat te voorkomen.

Mensen maken het verschil
Vers & Veilig zorgt ervoor dat mensen weten wat HACCP van ze vraagt en daar ook gemotiveerd voor raken. Daarbij reikt het uiterst praktische software aan die HACCP-controles gestructureerd, foutloos en papierloos laten verlopen. En Vers & Veilig kan, als een stok achter de deur of eigenlijk als vangnet onaangekondigde controles uitvoeren. Niet om te beboeten, maar om tot verdere verbeterpunten te komen. U bent de NVWA voor en, belangrijker nog, u bent klachten voor.
Veel bedrijven maken inmiddels gebruik van de diensten van Vers & Veilig. Soms nadat ze pijnlijk geconfronteerd werden met tekortkomingen, maar vaak ook omdat ze dat willen voorkomen. Zij leunen sterk op de expertise die binnen Vers & Veilig is opgebouwd. Wij hebben werkelijk elk probleem al eens eerder gezien en weten ook vanuit de dagelijkse praktijk hoe die problemen opgelost moeten worden. HACCP wordt heel tastbaar en een controle door de NVWA een formaliteit.

Wilt u meer weten over praktijksituaties? Kijk dan eens bij de artikelen. Daar staan persoonlijke ervaringen van onze auditors weergegeven. Wellicht staat ook het antwoord op uw vraag daartussen! Staat uw antwoord er niet tussen? Zie dan de contactpagina.

De Vers & Veilig aanpak van HACCP.

Vers & Veilig wil dat u sneller en gemakkelijker aan de HACCP-normen voldoet. Onze aanpak daarvoor is simpel en doeltreffend. Het bestaat uit de volgende stappen:

  • U krijgt een gratis intake aangeboden van een half uur waarin we samen de situatie snel in beeld brengen, uw wensen inventariseren en kort aangeven in welke richting wij de oplossingen aanbieden. 
  • Op basis van deze vrijblijvende intake biedt Vers & Veilig u een 'Check & Advies' aan. Dat gebeurt op fixed price basis. U weet wat u betaalt en weet wat u gaat krijgen. Namelijk: specialisten van Vers & Veilig voeren een nauwkeurige audit uit op uw proces en uw productieruimte of keuken. Op basis daarvan krijgt u een digitale rapportage en een onderbouwd advies.
  • Als alles aan de eisen voldoet tijdens een halfjaarlijkse audit, verdient u een keurmerk. Een sticker die aangeeft dat Vers & Veilig hier een audit heeft uitgevoerd en dat deze glansrijk is doorstaan. 


NVWA

  • Een keurmerk Vers & Veilig houdt de NVWA niet buiten de deur. De praktijk leert dat de reputatie die Vers & Veilig bij de NVWA heeft, ervoor zorgt dat zij u minder vaak zullen bezoeken. Het is dus niet een keurmerk -van wie dan ook- die de NVWA buiten de deur houdt. Dat is uw eigen verantwoorde voedselveilige situatie.


  • Het komt vaak voor dat keukens en procedures niet voldoen aan de eisen. In dat geval kan Vers & Veilig voor u een actieplan opstellen. Doel daarbij is, dat in eerste instantie gewerkt wordt aan een goede uitgangssituatie: een keuken die voldoet aan de HACCP-normen. 
  • Maar voldoen aan HACCP zit vaak niet in koelingen en al dan niet loszittende tegeltjes of kitrandjes; het is mensenwerk. Daarom biedt Vers & Veilig ook een training van medewerkers aan. De training van ongeveer twee uur is volledig afgestemd op de situatie en geeft de medewerkers niet alleen de handvaten, maar ook de motivatie om met HACCP aan de gang te gaan. Uiteraard is Vers & Veilig in staat om de training te larderen met voorbeelden uit de (eigen-) praktijk, wat maakt dat de boodschap werkelijk over komt. Medewerkers en leidinggeven waarderen dat. Zie ook de referenties.
  • Vervolgens is het zaak om de normen te bewaken. In principe doen de medewerkers dat zelf. Vers & Veilig heeft hier een uiterst praktische tool voor beschikbaar: haar online software voor interne audits Dit is gebruiksvriendelijke software die u op PC, tablet of smartphone kunt gebruiken. De software is volledig op maat voor uw bedrijf ingericht. Uw checkpunten komen in beeld waarbij wordt aangegeven wat en hoe er gemeten moet worden. Dat wordt geregistreerd in de software zelf. Papierloos. De frequentie van de diverse checks houdt de software voor u bij. De software kan u zelfs informeren per sms als termijnen dreigen te verlopen. U houdt overzicht.
  • U kunt deze software gratis twee weken gebruiken om uzelf te overtuigen.
  • Aanvullend op uw eigen controles kunt u de experts van Vers & Veilig audits laten uitvoeren. Dat gebeurt twee keer per jaar en onverwachts. Het kan enerzijds een stok achter de deur zijn om de eigen controles goed en gestructureerd uit te voeren. Anderzijds bieden deze audits altijd input voor het management om verdere verbeteringen door te voeren.
  • Ook heeft u toegang tot de artikelen met veel praktische tips en tools uit de praktijk.

HACCP in schoolcatering?

Bijgevoegd een filmpje over HACCP en voedselveiligheid in de schoolcatering. Let op, ook het Nederlands moet natuurlijk op school nog geleerd worden.