Trainen en coachen

De opleidingen van Vers & Veilig zijn volledig op maat gemaakt voor de situatie. Wij leiden medewerkers en leidinggevenden op in het omgaan met HACCP-richtlijnen. 

Omdat we de eigen situatie graag als voorbeeld gebruiken, worden deze trainingen in eigen huis gegeven. De training wil niet alleen kennis overdragen, maar ook motiveren om daadwerkelijk aan de slag te gaan met HACCP. Bewustwording van: "wat kan er fout gaan" is de eerste stap.  Daarom is de maximale groepsgrootte op 15 mensen gesteld. Dan kan de trainer ook met de mensen in gesprek. 

Medewerkers krijgen een intensieve opleiding/training of zo u wilt 'coaching' van ruim twee uur waarna ze gemotiveerd en volleerd met HACCP aan de slag kunnen. Daarbij kunnen allerlei onderwerpen de revue passeren die relevant zijn voor de organisatie. Of het nu gaat om HACCP, om het proces van regenereren in de vingers te krijgen of de juiste controles van de leverancier, alles komt aan bod. 

Deelnemers worden waar mogelijk ook gestimuleerd om aan de slag te gaan met verbeteringen; resultaten van onderzoek op de eigen werkplek kunnen ook worden besproken.
 
Vaak wordt de training gegeven nadat Vers & Veilig een uitgebreide check binnen het bedrijf heeft uitgevoerd. De opleiding wordt op basis van die ervaring vormgegeven. We weten zo immers exact waar het fout gaat en kunnen er met de opleiding voor zorgen dat juist daar verbeteringen plaats gaan vinden. Als er binnen het bedrijf voor gekozen is om met de Vers & Veilig HACCP-check-software te gaan werken, dan vormt een instructie van deze software uiteraard ook een onderdeel van de opleiding.

HACCP is mensenwerk. Juist daarom is het belangrijk dat uw mensen met de skills, de kennis en de juiste motivatie aan de slag gaan. Een opleiding van Vers & Veilig is daarvoor een perfecte aftrap. Vers & Veilig beseft terdege dat de trainer het allerbelangrijkste onderdeel is van de training. Die moet dichtbij de mensen staan. Snappen wat er leeft, integer en toch door schakelen naar het uiteindelijke doel; een beter product en beter voldoen aan de eisen. Dat daarbij de praktijk voorop staat spreekt voor zich.

Extra motivatie kan bij de deelnemers ontstaan indien er een getuigschrift wordt uitgereikt. Dat geldt alleen voor deelnemers die actief hebben deelgenomen aan de training.
 
Blijkt een 'klassikale' training lastig te organiseren, dan kunt u ook kiezen voor het e-learning traject. De deelnemer doorloopt in dat geval een aantal onderdelen en sluit de HACCP-cursus af met een eindtoets met HACCP-certificaat. De onderdelen binnen e-learning bevatten dezelfde praktijkgerichtheid en sporen de medewerkers aan tot het ondernemen van actie. 

Ook een combinatie van e-learning en praktijk is prima mogelijk. De praktijkgerichte training kan na de e-learning dan echt toegespitst worden op de eigen situatie zonder "ballast"  van de basis kennis die nodig is.