»   Home   »   Artikelen   »   Hygienecode

Hygienecode

Een afvalruimte glad en afwasbaar afwerken?
20-02-2018

Dat afval veel micro-organismen kan bevatten, dat zal duidelijk zijn. Overbrengen van deze micro-organismen is ongewenst. Vaak is er een onvoldoende scheiding tussen vuil en schoon. Mensen lopen het afvalhok in†en lopen de afvalruimte weer uit en zo de keuken in. Met mogelijk afval aan hun schoenen. Als er vervolgens met een stoffer en blik vanaf de keukenvloer wat wordt opgeveegd, dan liggen risico's op de loer.

Dit is een enkel voorbeeld dat aantoont dat het nodig is om alert te zijn op het voorkomen van besmettingen. Ook in de wetgeving is daarover het nodige opgenomen in EU verordening 852. Er is het een en ander geschreven als algemene eisen:

 • Bedrijfsruimten voor levensmiddelen moeten schoon zijn en goed worden onderhouden.


 • De indeling, het ontwerp, de constructie, de ligging en de afmetingen van ruimtes voor levensmiddelen moeten zodanig zijn dat:

a) onderhoud, reiniging en/of ontsmetting op een adequate wijze kunnen†worden uitgevoerd, verontreiniging door de lucht zoveel mogelijk wordt
voorkomen en voldoende werkruimte beschikbaar is om alle bewerkingen op een bevredigende wijze te kunnen uitvoeren;
b) de ophoping van vuil, het contact met toxische materialen, het terechtkomen van deeltjes in levensmiddelen en de vorming van condens of
ongewenste schimmel op oppervlakken worden voorkomen;
c) goede hygiŽnische praktijken mogelijk zijn, onder andere door bescherming tegen verontreiniging, en met name bestrijding van schadelijke
organismen,

Daarnaast is er ook een speciale paragraaf voor† levensmiddelenafval.
1. Levensmiddelenafval, niet-eetbare bijproducten en andere afvallen moeten zo snel mogelijk uit ruimten met levensmiddelen worden verwijderd om een
ophoping ervan te vermijden.
2. Levensmiddelenafval, niet-eetbare bijproducten en andere afvallen moeten worden gedeponeerd in afsluitbare containers, tenzij de exploitant van het
levensmiddelenbedrijf ten genoegen van de bevoegde autoriteit kan aantonen dat andere soorten containers of andere afvoersystemen voldoen. De containers
moeten van een adequate constructie zijn, moeten goed worden onderhouden†en moeten gemakkelijk te reinigen en, indien nodig, te ontsmetten
zijn.
3. De nodige voorzieningen moeten worden getroffen voor de opslag en verwijdering
van levensmiddelenafval, niet-eetbare bijproducten en andere afvallen. Afvalopslagplaatsen moeten zo worden ontworpen en beheerd dat
zij schoon en indien nodig vrij van dieren en schadelijke organismen kunnen worden gehouden.

Al het afval moet hygiŽnisch en op een milieuvriendelijke wijze worden†afgevoerd overeenkomstig de communautaire regelgeving terzake en mag,
rechtstreeks noch onrechtstreeks, een bron zijn van verontreiniging.

Het staat buiten kijf dat de opslagplaatsen van afval gemakkelijk schoon te maken moeten zijn. Dat zij ook goed dichtgemaakt moeten worden zodat ongedierte geen toegang heeft. Vloeren, wanden en deuren moeten dus
goed gesloten kunnen worden en gemakkelijk zijn schoon te maken. Betegelen of een andere gladde wandafwerking is dan een must. Zeker op het moment dat er sprake is van nieuwbouw is het van belang om maximaal profijt te hebben
en hier direct rekening mee te houden.

Een opslagplaats voor afval zoals in een aparte koelcel wordt vaker toegepast. Ook Trespa wordt vaker gebruikt.†

Keukenafval en afval met dierlijke bijproducten gekoeld opslaan?
31-01-2018

In de Verordening EG 1774/2002 staat beschreven dat keukenafval en ander afval waarin van oorsprong dierlijke producten zijn verwerkt gekoeld en ongekoeld mag worden bewaard.†

Op het moment dat het keukenafval bedorven is - en dat gaat uiteraard veel sneller bij ongekoeld bewaren van het afval -† mag dit niet meer door een reguliere afvalverwerker worden opgehaald. Dan wordt dit afval aangemerkt als zogenaamd categorie 2 materiaal. Dat gaat dan bijvoorbeeld over maaltijden met vlees, bedorven kaas of vleeswaren, partijen met productiefouten of producten met een verlopen houdbaarheid.†Dat is organisch afval of swill. Swill bestaat uit bereide en onbereide etensresten van uit keukens.

Dit afval mag alleen door gespecialiseerde bedrijven worden afgevoerd. RENDAC is zo'n bedrijf dat in opdracht van de overheid dierlijk restmateriaal ophaalt†voor verdere verwerking en vernietiging. Op die wijze moeten volksgezondheidsrisico's worden verminderd.†

Aan het ophalen zijn echter kosten verbonden die veelal hoger zijn. Gekoeld afval voorkomt voortijdig bederf. Zodoende bespaart dit kosten. Een goed gekozen bestemming voor levensmiddelen kan dus behoorlijk geld opleveren. Dus nee, het is niet verplicht om afval met dierlijke bijproducten gekoeld te bewaren. Een rekensommetje laat zien dat het snel geld kan opleveren. Voor de actuele tarieven van Rendac klik hier.

Uitgebreid - Nieuwe Hygienecode woonvormen 2016
31-03-2016

Er is een nieuwe hygiŽnecode voor de horeca van kracht geworden per 1 april 2016. En dat is geen grap! Sterker, de NVWA, de Nederlandse Voedsel-en Waren Autoriteit neemt dit document als uitgangspunt bij de vele aangekondigde en onaangekondigde controles in de horeca. Als er gewerkt wordt in de keuken, het restauranten de bar en je volgt deze hygiŽnecode dan voldoet je aan de wettelijke eisen.†
Wat omvat deze hygiŽnecode:
Basisvoorwaarden
In de inhoudsopgave zien we een behoorlijke ruimte voor de basisvoorwaarden. Dat betekent dat er aandacht is voor vanzelfsprekendheden als een schone werkruimte, een veilige opslag, ongediertebestrijding, de juiste bouwkundige afwerking en inrichting en uiteraard ook aandacht voor de leidinggevende en medewerker die natuurlijk van wanten moeten weten.
Temperatuurbeheersing
Ook wordt er in de basisvoorwaarden al een opstap gemaakt naar datgene wat essentieel is in deze hygiŽnecode en nieuw is:de juiste temperatuur van het eten en drinken van begin tot eind. Micro-organismen groeien nu eenmaal harder als het zomer is. En dat micro-organismen voedselinfecties of voedselvergiftiging kunnen veroorzaken indien deze†in te grote aantallen aanwezig zijn, dat is nu eenmaal bekend.
In deze hygiŽnecode wordt de noodzaak van een goede temperatuur onderstreept door de temperatuur als een kritische controlepunt te benoemen. Dat betekent dat de temperatuur †gecontroleerd en geregistreerd moet worden zodat aangetoond kan worden dat dit proces onder controle is.
In deze hygiŽnecode voor de horeca zijn 4 kritische controle punten oftewel CCP's benoemd:

 1. De temperatuur van de opslag en tijdens serveren oftewel presenteren
 2. Het verhitten. Het verhitten van rauwe producten van minimaal 75 įC is vereist
 3. Het afkoelen van producten moet binnen 5 uur leiden tot een temperatuur van 7 įC of kouder
 4. De zuurgraad oftewel de pH is maximaal 4.2 bij het verlengen van de houdbaarheid en de pH is maximaal 4.6 voor sushi rijst


Temperatuur borging (van begin tot eind) op twee manieren gelezen worden:

 1. Van ontvangst van producten tot en met uitserveren van producten
 2. Van de eerste temperatuur controle tot de afhandeling van verkeerde temperaturen, bijvoorbeeld te hoog of te laag..Als je bijvoorbeeld de koelkast temperatuur op 10 įC wordt gemeten, wordt er ook daadwerkelijk gekeken door de NVWA†of de juiste acties zijn ondernomen en beschreven (dit gaat erg gemakkelijk in het programma Vers en Veilig). Dit wordt†in de code voor de horeca 2016 de "verbeteracties" genoemd.

Opwarmen in de bain marie van satťsaus is een voorbeeld van hoe het niet moet. Verhitten moet namelijk snel gebeuren (binnen 1 uur een temperatuur van 7 įC naar minimaal 60 įC).
Of afkoelen van 25 liter soep in de koelcel. Dat voldoet evenmin aan de eisen. Het resultaat van afkoelen voldoet wel wanneer de tomatensoep binnen 5 uur 7 įC of kouder is.
Ook het ontdooien van frituursnacks heeft alles met de temperatuur te maken. Temperatuur van het frituurvet is door de mechanische thermostaten lastig te regelen; temperaturen tot 195 įC zijn geen uitzondering. Zeker bij aardappelbevattende producten kan dit leiden tot de vorming van kankerverwekkende stoffen. Daarom is die grens voor aardappel bevattende producten in de hygiŽnecode vastgelegd op maximaal 175 įC.
Bovendien is er de variatie of er wel of niet voldoende ontdooid wordt. Is de medewerker daar altijd alert op? Te weinig ontdooien kan leiden tot een koud product. Onlangs zag ik bij een audit de†frituur computer. Een heel gemakkelijke oplossing die bovendien leidt tot een constante temperatuur van product ťn van het frituurvet. En dat laatste spaart weer geld en tijd omdat er minder vaak olie ververst hoeft te worden.
Voor de sousvide producten is zelfs een aparte tabel opgenomen. Die geeft op basis van de temperatuur aan hoe lang een product verhit moeten worden.Dan kan je zelf kijken welke temperatuur bij het product past en aansluitend welke temperatuur noodzakelijk is om zeker te zijn dat er†geen micro-organismen meer achter zijn gebleven in het product.
Het kan zijn dat er verschillen zijn tussen datgene wat in de tabel staat(zie bladzijde 56) en wat de praktijk is in de keuken. Bijvoorbeeld dat producten in de praktijk korter gegaard worden of op een lagere temperatuur bereid worden.Dan wijkt de werkwijze af van de hygiŽnecode. En dan zal jezelf aantoonbaar moeten maken dat de praktijk voedselveilig is. Dat kan bijvoorbeeld†via microbiologisch onderzoek. Of beredeneren. Of een combinatie daarvan. Ook daarin kan Versenveilig.nl ondersteunen.
Uit de ervaringen blijkt bijvoorbeeld dat er vaak onvoldoende aandacht is voor deze temperatuur in de keuken. Temperatuur meten wordt misschien als omslachtig ervaren. Het meten van de temperatuur duurt je misschien te lang. Niet met†deze thermometer.
Het meten van de temperatuur is noodzakelijk. Niet alleen maar om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen maar gewoon om zeker te weten dat er een gerecht is waar de gasten blij van worden. En als het dan ook nog simpel en snel kan, wat let je?

In ieder geval is het van belang dat de producten voldoen aan de microbiologische richtwaarden die zijn opgenomen in deze hygiŽnecode voor de horeca(zie bladzijde 68).
Proces stappen oftewel activiteiten
Uitgebreid wordt beschreven wat de juiste manier van werken is bij de verschillende bereidings-stappen.†Bijvoorbeeld bereiding van sushi of tiŤde gerechten (gerechten die ter plekke worden bereid en lauwwarm worden geserveerd).†Deze producten zijn extra kritisch qua voedselveiligheid vanwege de temperatuur die gunstig is. Om de voedselveiligheid van dezeproducten te kunnen waarborgen is het vervolgens van belang om extra alert te zijn op de tijd; deze producten vers bereid en aansluitend consumeren is noodzakelijk.
Ook andere producten zijn beschreven zoals hamburgers, tartaar, shoarma, dŲner kebab en sous vide.†
Nu kan ik me voorstellen dat je als ondernemer denkt, hoe kan ik nu op de snelste wijze voldoen aan alles wat er staat beschreven in deze nieuwe hygiŽnecode? Versenveilig.nl heeft een programma waarin deze hygiŽnecode, alle instructies en metingen zijn opgenomen. Zodat er direct duidelijk is welke zaken van belang zijn.Zonder omslachtig gepraat en gedoe. Die antwoorden geeft in plaats van vragen oproept.
Aansluitend wil je weten of het ook ťcht in praktijk wordt gebracht. Of de mensen niet alleen maar weten hoe het moet maar het ook doen. Dan kan het Vers & Veilig Keurmerk van toepassing zijn. Of zeker weten dat de HACCP-administratie voldoet? Versenveilig.nl heeft een†gebruiksvriendelijk softwarepakketvoor uw horecabedrijf.
De combinatie van dingen, dan schieten we er pas echt wat mee op. Dat samen maakt het verschil in de keuken. De beste oplossingen bedenken. Voedsel-en waterveiligheid: snel, simpel en kostenbewust voor elkaar. En dan wordt het Vers en Veilig.
Oh ja, ben je al klant van Versenveilig.nl? Dan is de website al aangepast met de eisen van de nieuwe hygiŽnecode voor de horeca.†En is de nieuwe hygiŽnecode voor de horeca beschikbaar onder: bestanden

Nieuwe Hygienecode woonvormen 2016
21-08-2016

De hygiŽnecode voor woonvormen is aangepast.
Voor wie?
De aanpassing heeft vooral te maken met de vraag: voor wie is deze hygiŽnecode woonvormen nu van toepassing?

 • Deze hygiŽnecode is van toepassing in zorginstellingen bij een kleine groep mensen die intensieve zorg en ondersteuning nodig hebben en met elkaar in een groep wonen. Ook een dagbesteding heeft te maken met de hygiŽnecode voor de woonvormen.

Toelichting:

 • Voorheen was er de nodige discussie over het begrip woonvorm. De mate van zelfstandigheid van de bewoner speelde daarbij een rol. Die is komen te vervallen. Dat betekent dat een (woon-)groep eerder te maken heeft met deze hygiŽnecode voor de woonvormen. Een voorbeeld? Eerder waren er nog eisen aan de zelfredzaamheid zoals het zelfstandig kunnen aankleden.
 • Het zelf kunnen koken is een van de onderdelen die behoren bij normaal huishouden. Dat is blijven staan. Worden er structureel maaltijden geregenereerd (opgewarmd) dan is voor dat onderdeel de hygiŽnecode "HygiŽnecode voor de voedingsverzorging in zorginstellingen en Defensie" van toepassing. De reden is dat het risico van maaltijden regenereren groter is dan bij vers koken. Daarvoor is een aparte aanvulling "regeneren"geschreven:

Wat?
De hygiŽnecode woonvormen is alleen aangepast in hoofdstuk 11:

 • Paragraaf 11.3 is aangepast. Dat betekent:
 • Medewerkers moeten zich bewust zijn van de voedselveiligheidsrisico's. Vrijwilligers en naasten moeten bekend zijn met de juiste werkwijze rondom voedsel.
 • In deze hygiŽnecode wordt meer nadruk gelegd op training van mensen die bijdragen aan Vers en Veilig voedsel. Vrijwilligers en naasten worden nu specifiek benoemd.
 • Het registreren van de temperatuur van de koelkast of vriezer is niet verplicht. Het controleren ervan is wel verplicht! Uit ervaring blijkt dat temperatuur van de koelkast regelmatig te hoog is, hoger dan maximaal 7 įC. Terwijl de ideale temperatuur bij voorkeur 4 įC is. Een temperatuur van 8 įC is dus dubbel zo warm in vergelijking met een temperatuur van 4 įC. En de bacteriŽle groei kan dus -afhankelijk van het product- dubbel zo snel zijn. Dat kan consequenties hebben voor de houdbaarheid van het product. Het is dus van belang om te temperatuur te meten met een nauwkeurige koelkast thermometer. Het is af te raden om de temperatuur van de koelkast alleen af te lezen vanaf het display.
 • Ook het registreren van de schoonmaak is niet verplicht. Een goede schoonmaak is welverplicht. Er zijn periodieke werkzaamheden die gemakkelijk vergeten worden. Denk aan de maandelijkse schoonmaak van de afzuigkap bijvoorbeeld. Of het periodiek ontdooien van de vriezer. Deze onderdelen registreren is handig voor de medewerkers die vaak parttime werken.n En voor de dagelijkse schoonmaak? Daar kan eventueel gekozen worden voor een lijst om te weten welke dingen gedaan moeten worden. Een lijst bedoeld voor instructie in plaats van als registratie.
 • Andere handige dingen om te registreren zijn bijvoorbeeld de temperatuur van de maaltijden bij ontvangst. Want hoe weet u anders dat gekoelde of diepgevroren verstrekkingen ook voldoende gekoeld in de koelkast op de afdeling aankomen? Uit ervaring en onderzoek blijkt dat als er wekelijks gecontroleerd wordt en tegelijkertijd periodiek bijvoorbeeld jaarlijks een audit uitgevoerd wordt dat de situatie Vers en Veilig wordt. 0


Versenveilig.nl?
Versenveilig.nl†heeft verschillende hulpmiddelen. Zoals elearning. Of training en coaching voor bijvoorbeeld een HACCP-coŲrdinator die audits uitvoert binnen de organisatie. Welke van de drie vragen zijn bij uw organisatie aan de orde?

 1. "Het is wel leuk dat we niets hoeven te registreren. Maar hoe toon ik dan aan dat wij als instelling wel de verantwoordelijkheid nemen voor voedselveiligheid? Ook als ik de medewerkers opleidt, en na een half jaar zijn een aantal mensen weer uit het veld, hoe kan ik dan bij een (Prezo of HKZ of ISO-) audit laten zien dat deze mensen wel verantwoord omgaan met eten en drinken? Moet ik dan twee keer per jaar alle betrokkenen scholen? En wat gebeurt er dan in de tussenliggende tijd?
 2. "Wat is nu een gemakkelijke manier om te voldoen aan de registraties zonder allerlei gedoe". Registraties voor een afdeling die maximaal kwartier in de week aandacht vergen? Waarbij de leidinggevende en medewerker automatisch op de hoogte gehouden wordt als dingen niet of fout gebeuren? En registraties gebeuren op een wijze zodat we steeds aan de juiste wet-en regelgeving voldoen?
 3. "Ik heb een medewerker "over" die wellicht geschikt is om audits in onze organisatie uit te laten voeren. Hoe regel ik dat hij of zij deze audits naar behoren kan uitvoeren? Tegen de laagste kosten?
 • Een combinatie van e-learning specifiek voor de betrokkenen bij de woongroepen (kennis en bewustwording) en Vers en Veilig geeft de beste waarborg. Wat kan Vers en Veilig doen? Feitelijk alles. Van coaching en training op locatie, e-learning tot instructie. Van software tot de audits. Van thermometers en alcoholpotjes tot tablets.
 • Stelt u zich eens voor:
  U kunt vanaf elke plek waar u internettoegang heeft direct zien:
  Wie, wanneer, welke metingen heeft gedaan, wat de uitkomsten zijn, overzichten opvragen, alarmmeldingen zien en eigenlijk teveel om op deze pagina weer te geven.

Kijk op de andere pagina's van www.Versenveilig.nl voor meer informatie. Of bel voor een afspraak zodat al uw vragen direct beantwoord worden.

Entrecote, biefstuk, rosbief wel of niet temperaturen?
14-09-2017

Op bezoek bij een restaurant in Amsterdam. Ik moest echt even komen. Er waren namelijk klachten geweest over de voedselveiligheid in dit cateringbedrijf. Nu waren zij aan de slag met Vers & Veilig. En nu wilden zij zeker weten of datgene wat gezaaid is ook tot resultaat komt.†Of een voedselinfectie of een voedselvergiftiging nog tot de mogelijkheden behoort. En of de NVWA bij een bezoek nog aanleiding kan zijn voor een waarschuwing of erger?

Een goede vraag. En in de dialoog kwam ook een vraag van de klant. "Moet ik nu in Vers & Veilig ook de temperatuur van rosťgebakken biefstuk of entrecote vastleggen?" Dit vlees uit de rug met een klein vetrandje is een van de lekkerste stukjes vlees. De bereiding is meestal niet meer dan wat braadboter in de koekenpan verhitten en dan de entrecote aan beide zijden enkele minuten bakken. Dat is voldoende. Er zijn geen micro-organismen aan de binnenzijde van het vlees. Niet als deze rosť gebakken is en ook niet als deze door gebakken is.

De temperatuur zegt iets over de gaarheid van het vlees. Een thermometer geeft je een noodzakelijke inzicht. Dan hoef je niet te gissen naar de gaarheid. De meest gemakkelijke thermometer? Zie dit artikel.†

Het vlees is op zijn best als het op tijd uit de koeling wordt gehaald. Denk aan ongeveer 30 minuten. Dat kan geen kwaad voor de voedselveiligheid. Erna wordt het vlees toch meteen gebakken.
Wanneer niet zo vaak vlees wordt gebakken dan kan het handig zijn om de thermometer erbij te pakken. Dan kan de biefstuk of entrecote gebakken worden zoals je wilt:

1. rood, rare of bleu (45-50 įC)
2. medium of saignant (51-63 įC)
3. gaar, weldone of bien suit (64 įC)

De praktijk leert dat het vlees in de rust nog wat verder in temperatuur kan oplopen. Bij een entrecote die gaar is kan dit wel oplopen tot ongeveer 10 įC. Goed om te weten.
Nogmaals, gasten willen de entrecote met een bepaalde gaarheid. Daar kan de thermometer een rol spelen.†

En wat zegt de hygiŽnecode voor de horeca (versie 2016)? Zie ook bladzijde 43: advies: vlees en vis dat "rood" (medium,rare enzovoort) wordt gegeten, hoeft u niet te verhitten tot 75 įC. U mag dit verhitten op een manier die bij het product hoort. Zorg er wel voor dat producten die "rood" (medium,rare enzovoort) worden gegeten, rondom helemaal gebakken of gebraden zijn.

Voor de voedselveiligheid is het niet noodzakelijk en zelfs onwenselijk om deze temperatuur te noteren. Is dit vlees van goede kwaliteit en op een goede manier opgeslagen geweest? Is de bereiding op de juiste wijze, inclusief geheel gebakken rondom? Dan is dit product al Vers & Veilig.

Nieuwe HygiŽnecode zorginstellingen & Defensie
21-08-2017

Sinds kort is er een nieuwe hygiŽnecode beschikbaar gesteld voor zorginstellingen & Defensie en voor de woonvormen. Die geldt vanaf 1 juni 2014, maar wat betekent dit nu eigenlijk? Zijn er veel veranderingen? Wij hebben dit voor u uitgezocht en op een rijtje gezet.

Wijzigingen zorginstelling & Defensie

Veranderingen betreft:

Nieuwe wetgeving EU verordening 1169/ 2011 betreft allergenen.
Deskundigheid medewerkers.
Besmetting met virussen.
Allergenen

De allergenen worden onder de loep genomen. Eind 2014 moeten alle bedrijven die bezig zijn met eten en drinken en dus ook instellingen informatie kunnen verschaffen over allergenen in het etenswaar. Dit hoeft niet op het product of etiket te staan. De informatie moet wel makkelijk toegankelijk zijn. Meer specifieke informatie hoe dit aan te pakken, welke mogelijkheden er zijn in Vers & Veilig en de drie belangrijkste aandachtspunten komen aan bod in de nieuwsbrief van mei 2014.

Deskundigheid medewerkers

Een tweetal onderwerpen zijn verder uitgediept. Bijvoorbeeld: 'deskundigheid personeel en beleid'. Vrijwilligers moeten ook voldoende instructie hebben. Net als andere medewerkers kunnen zij baat hebben bij een training, instructies die de belangrijkste aspecten wat betreft voedselveiligheid behandelen en het onderwerp op de agenda te plaatsen van het werkoverleg. Advies is een om een opleidingsplan samen te stellen. Binnenkort is er een voorbeeld van een concreet uitgewerkt opleidingsplan op de website beschikbaar.

Besmetting met virussen

Specifieke regels zijn opgenomen voor het melden van een infectie. Bijvoorbeeld een uitbraak van het Noro virus (zie bladzijde 16). Desinfecteren met een chloor oplossing, een strikte handhygiŽne (genoemd wordt een termijn van twee weken) en overleg welke werkzaamheden wel en niet kunnen worden uitgevoerd is van belang.

Tot slot

De zuigelingenkeuken is apart opgenomen in het beheersplan. De belangrijkste wijziging hierin is dat de aangemaakte zuigelingenvoeding 2 uur i.p.v. 1 uur ongekoeld bewaard mag worden.

Wijzigingen woonvormen

Ten eerste heeft de hygiŽnecode voor de woonvormen een frisse nieuwe uitstraling gekregen.

De belangrijkste wijzigingen:

Een medewerker die ziek is met klachten als diarree etc. mag geen voedsel bewerken.
Er mogen geen handsieraden gedragen worden tijdens voedselbereiding.
De temperatuur voor het frituren is verhoogd van 170 įC naar 175 įC.
Er wordt daarnaast extra aandacht gegeven aan:

Aangeleverde maaltijden.
Andere risico's.
Juist gebruik thermometer.
Kennis & opleiding.
Verplegend personeel dat ook voedingstaken verricht.
Vrijwilligers.
Het hoofdstuk nitraatadvies is verwijderd.

Vragen

De nieuwe hygiŽnecode is te downloaden via de website van het Voedingscentrum.

Heeft u nog vragen of is het niet helemaal duidelijk? Aarzel niet om ons te contacten. Dit kan via support@versenveilig.nl. Heeft u andere vragen? Dan kan dit ook via het bovenstaande emailadres. Wij zullen uw vragen zo snel mogelijk beantwoorden.Vriendelijke groet,Het Vers & Veilig team

Voedsel-en waterveiligheid: snel, simpel en kostenbewust voor elkaar.


P.s. De vakanties komen er weer aan. Wellicht heeft u dan vakantiemedewerkers in dienst. Hoe blijven zij op de hoogte van de regels omtrent voedselveiligheid? Wilt u tijd besparen door niet elke keer het zelfde verhaal te moeten doen? Of met verrassingen geconfronteerd te worden? Pak dan nu de telefoon voor een praktische oplossing!